top of page
9789401499750.jpg

Geen droge theorie

 • cases, tips en handvatten

 • op basis van rijke praktijkervaring 

 • focus op mens, visie, en organisatiecultuur

 • geen kant-en-klare 'mirakel'-oplossingen 

Onmiddellijk toepasbaar

 • leer navigeren door veranderingsprocessen

 • volgens een helder model : de Navigatiedriehoek 

 • al de missers die jij niet meer hoeft te maken

 • evolutionaire psychologie toegepast op de zorg 

Voor (en door) iedereen

 • medewerkers op zoek naar meer welzijn 

 • leidinggevenden in zorg en welzijnsorganisaties

 • beleidsverantwoordelijken voor zorg en sociaal beleid

 • iedereen die geïnteresseerd is in leidinggeven in een complexe, snel veranderende wereld

"Het loopt vaak mis met het management in onze zorgsector. Leidinggevenden zijn zich niet altijd bewust van hun aandeel daarin. Meer inzicht geeft hen de hefbomen om het tij te keren."

_DSC0828073_edited.jpg

‘Een concreet en realistisch boek, dat een gamma van mogelijkheden biedt om begeestering en engagement te funderen in doelgerichte realisaties. Dat is het recept van Ruth Raes.’
 

Manu Keirse | emeritus hoogleraar faculteit Geneeskunde KU Leuven

Als leidinggevende, manager, directielid of bestuurder in de zorg sta je vandaag voor een hele opgave. De sector maakt woelige tijden door, mensen haken af of vinden niet de weg naar de zorg, financiële marges zijn krap, technologische evoluties brengen nieuwe opportuniteiten. Je wordt in verandering gedwongen . Hoe ga je om met die uitdaging?

In mijn boek pleit ik voor de kracht van gedeeld leiderschap. Dat realiseer je door aan de slag te gaan op vijf vlakken:

 1. werken vanuit een heldere, doorleefde visie

 2. gepast omgaan met de mensen aan boord

 3. bouwen aan een organisatiecultuur van samenwerking en leiderschap

 4. slimme managementkeuzes maken

 5. gepast omgaan met de context.

Mijn inspiratie haalde ik uit mijn eigen praktijkervaring, maar ook uit 

 • inzichten vanuit onze evolutionaire psychologie

 • inzichten uit organisatiecultuur, leiderschap, groepsdynamica, coaching

 • inzichten uit managementtheorie en veranderingsmanagement 

In het boek vertaal ik die inzichten in hefbomen voor verandering. Ik heb ze verwerkt tot ‘De Navigatiedriehoek’. Het is een vaarinstrument dat je toelaat te navigeren in de woelige wateren van onze zorgsector en bewust en doordacht richting te geven aan verandering.

Margot Cloet 
gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro

‘Naast creativiteit en veerkracht vraagt verandering binnen de zorg tijd en aandacht voor de menselijke kant ervan. Dit boek zoomt in op dit perspectief van verandering en inspireert zorgverleners en organisaties om transities positief te omarmen.’

Candice De Windt
Vlaams Zorg-en Welzijnsambassadeur

‘De uitdagingen voor de zorg zullen nieuw, empathisch leiderschap vereisen. Ruths boek geeft hiervoor tools, inzichten en
mooie praktijkvoorbeelden.’

Peter Hinssen
serial entrepreneur

'De mogelijkheden om zorg te transformeren in de komende jaren zijn groter dan ooit tevoren, maar dat zal een nieuwe vorm van leidershap vereisen. Dit boek is een schitterende gids naar nieuwe horizonten voor de zorg'

bottom of page